Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Lucanus (Lucanus) cervus (Linnaeus, 1758)

Lucanus (Lucanus) cervus (Linnaeus, 1758)

Svima dobro poznat tvrdokrilac, jedan od najatraktivnijih stanovnika hrastovih šuma. Narodno ime je dobila od granatih izraštaja na glavi mužjaka koja u stvari predstavljaju jako razrasle čeljusti. Ovi izraštaji su kod ženke dosta manji ali ni kod njih nemaju fuknkciju u ishrani. Ovi blagi džinovi se hrane lizanjem sokova koje hrastovi ispuštaju na mestima ozlede ili bolesti. Razrasle čeljusti kod mužjaka predstavljaju značajno oružje prilikom njihovih borbi za ženke. Odrasli insekti se viđaju od kraja maja sve do početka avgusta, vrlo aktivni u predvečerje kada se mogu primetiti kako lete okolo. Ženke jaja polažu u stara, oborena stabla koja počinju da se raspadaju. Larve su slepe, karakteristično povijene kao larve ostalih tvrdokrilaca sa lamelastim antenama (grčice) i blede sa šest narandžastih nogu i narandžastom glavom. Hrane se mtvim drvetom. Zanimljivo je da lave imaju češljeve na nogama kojima proizvode zvukove i pomoću kojih larve u drvetu međusobno komuniciraju. Larva prolazi kroz više razvojnih stupnjeva, što može da traje od 4 do 6 godina, kada se ulutkava, metamorfozira i u kasno proleće napušta komoru u kojoj se razvila i odlazi u potragu za hranom i pratnerom.

Opstanak ove vrste i na larvenom i na stupnju odraslog insekta direktno zavisi od starih stabala kojih je, zbog intenzivnog šumarstva, sve manje i manje. Zbog svog karakterističnog, lako prepoznatljivog izgleda i osetljivosti na promene u životnoj sredini, uključen je u sve liste vrsta značajnih za zaštitu prirode. Njeno prisustvo ukazuje na značajne prirodne vrednosti područja koja bi morala da se očuvaju uz odgovarajuće mere.

Click to minimize this section Details

Taxon Coleoptera
Family Lucanidae
Species Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Created 2012-02-16
Modified 2014-06-02
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface