Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Bombina bombina (Linnaeus, 1758)

Bombina bombina (Linnaeus, 1758)

Crvenorbi mukač veličine je 4-5 cm pa spada u najmanje evropske žabe. Leđna površina tela je tamnosiva do skoro crna, sa velikim tamnim poljima. Trbušna strana crvena ili narandžasta sa velikim modro-crnim i brojnim belim tačkama. Unutrašnja površina zadnjih nogu pokrivena je sićušnim svetlim tačkama. Mužjaci se razlikuju od ženki po tome što imaju malo veću glavu i rezonatore za proizvodnju glasova. U vodi su aktivne preko celog dana, a na kopno izlaze pri visokoj vlažnosti vazduha, po pravilu noću. Nastupanjem vetrovitog i hladnog vremena njihova aktivnost se smanjuje, da bi period zimskog mirovanja otpočeo krajem septembra ili oktobra i trajao do kraja marta ili aprila. Tada se zakopavaju u blato na dnu stajaćica ili u zemlju. Kada se suoče sa potencijalnom opasnošću zauzimaju odbrambeni stav tako što se okreću trbušnom stranom naviše pokazujući upozoravajuće boje. Iako u koži imaju otrovne žlezde, mnogi kičmenjaci se hrane kako odraslim tako i mladim jedinkama ove vrste. Sezona parenja proteže se od maja do kraja leta. Za to vreme mužjaci proizvode zvuke za prizivanje ženke plivajući po površini vode. Ponekad su u stanju da proizvode zvuke i pod vodom. Ženke u jedno leglo snesu 80-300 jaja (ponekad i više). Embrionalni i larvalni razvoj traje 2 - 2,5 meseci, od polovine juna do kraja septembra. Mlade jedinke borave u vodi i blizu obale gde se hrane uglavnom insektima. Polnu zrelost dostižu od druge pa do četvrte godine života, a u prirodi žive najmanje 12 godina. Odrasle jedinke ne prestaju sa ishranom ni tokom sezone razmnožavanja.

Click to minimize this section Details

Taxon Herpetofauna
Family Bombinatoridae
Species Bombina bombina (Linnaeus, 1758)
Created 2011-12-15
Modified 2012-10-16
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface