Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Pseudepidalea (Bufo) viridis (Laurenti, 1768)

Pseudepidalea (Bufo) viridis (Laurenti, 1768)

Zelena krastača je dužine do 12 cm. Nastanjuje staništa u rasponu od močvara i šuma, preko stepa do polupustinja i pustinja. Može se naći i u staništima s izrazitim antropogenim uticajem kao što su parkovi, gradovi, vrtovi i polja. Ima je i na visokim planinskim vrhovovima i do 2.000 m. Njene srebrnastozlatne oči imaju vodoravnu zenicu. Iza očiju nalaze se uočljive nakupine otrovnih žlijezda u obliku kratke pruge -parotidne žlezde, koje luče otrovan sekret koji služi za odbranu od neprijatelja. Zadnji ekstremiteti su im relativno kratki. Kvržičasta koža je svetla sa jasno izraženim tamnim zelenim mrljama. Mužjaci imaju zvučne mehurove ispod grla i manji su od ženki. Mužjaci zovu iz vode, dugačkim melodičnim i oscilirajućim „r-r-r-r-r-r.......“. Razdoblje parenja je u kasno proleće. Ženka polaže jaja, a mužjak ih pritom oplođuje. . Crnosmeđa jaja su u dugačkim trakama omotanim oko vodene vegetacije ili položenim na dno, najčešće poslagana u dva reda. Ženka položi do 2.000-4.000 jaja. Zelene krastače su najaktivnije u sumrak i noću, a kreću se obično hodanjem ili u kratkim skokovima. Polnu zrelost dostižu za oko 3 godine. Dožive 7-10 godina u prirodi. Predstavljaju plen za neke vrste gmizavaca, ptica i sisara.

Click to minimize this section Details

Taxon Herpetofauna
Family Bufonidae
Species Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)
Created 2011-12-15
Modified 2012-10-16
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface