Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Rana dalmatina (Fitzinger, 1838)

Rana dalmatina (Fitzinger, 1838)

Šumska žaba pripada grupi mrkih žaba. Maksimalna telesna dužina ove žabe je 9 cm. Gornja strana tela je svetlo mrke boje, žućkasta, crvenkasta ili svetlo siva, bez tamnih mrlja ili tačaka. Donja strana tela je bela ili žućkasta bez ikakvih pega, osim kod starijih primeraka kod kojih je ona blago marmorirana. Jednu od glavnih karakteristika ove žabe sačinjavaju snažno razvijene i jako izdužene zadnje noge, čiji petni zglob kod odraslih primeraka znatno prevazilazi vrh njuške. Mužjaci nemaju zvučne mehurove i ispuštaju tiho ali brzo zvuk nalik ”kvar, kvar, kvar”. Šumska žaba, izuzev sezone parenja, živi skoro isključivo van vode, pretežno po listopadnim, vlažnim šumama. Iz hibernacije se budi tokom februara ili marta. Mužjaci period hibernacije najčešće provode na dnu vodenih površina, dok ženke preferiraju skrovita mesta u zemlji. Sezona parenja je kratka i počinje u rano proleće, što se pretežno dešava u martu. Jaja polažu u plitkim vodama do 1 m dubine. Jaja polažu u jednom do dva klupka, u kojima i može biti od 500 do 2.000 jaja. Klupka su prikačena za vodenu vegetaciju. Ženke se zadržavaju u vodi dok ne polože jaja, za razliku od mužjaka koji u vodi provode i po nekoliko nedelja i za to vreme mogu više puta da se pare. Polna zrelost nastupa u drugoj ili trećoj godini života. U ishrani šumske žabe dominiraju kopneni beskičmenjaci. Retko se u jelovniku ove vrste mogu naći i sitni kičmenjaci. Uglavnom se hrani noću, mada pri povećanoj vlažnosti lovi i tokom dana. Životni vek im je do deset godina.

Click to minimize this section Details

Taxon Herpetofauna
Family Ranidae
Species Rana dalmatina (Fitzinger, 1838)
Created 2011-12-15
Modified 2012-10-16
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface