Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Zidni gušter je najrasprostranjeniji gušter u centralnoj i južnoj Evropi. Veličine je do 24 cm, pri čemu rep čini oko dve trećine ukupne dužine. Telo je relativno duguljasto, noge dobro razvijene. Mužjaci su krupniji od ženki i imaju veće glave, ali nešto kraća tela. Boja i šare leđne strane tela su veoma raznovrsni u različitim delovima areala, ali za jedinke u Srbiji je karakteristična smeđe-braon boja leđne strane tela, sa po jednom karakterističnim tamnim širokom prugom duž svakog boka, dok je trbušna strana tela bledo ili jarko narandžasta i kod mužjaka uvek izraženija nego kod ženki. U Srbiji je ova vrsta veoma rasprostranjena i naseljava sva prirodna i antropogeno izmenjena staništa koja imaju makar i malo kamenite podloge i dovoljno sunčeve svetlosti i toplote u toku dana, tako da je čest stanovnik ljudskih naselja, uključujući i velike gradove. Ženka leže od 2 do 10 jaja po leglu, a može proizvesti nekoliko legala godišnje. Mladunci dostižu polnu zrelost naredne godine po izleganju. Zabeležena dužina života ove vrste je do 7 godina u prirodi.

Click to minimize this section Details

Taxon Herpetofauna
Family Lacertidae
Species Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Created 2011-12-15
Modified 2011-12-15
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface