Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)

Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)

Veličine od 16 do 17 mm aerodinamičnog tela tamno mrke boje. Odličan je letač pa lako kolonizira nove vodene površine, čak i one priveremene. Larve su takođe tamne i često se penju na vodenu vegetaciju. Na vratnom štitu jasno je prepoznaje široka difuzno razlivena tamna mrlja. Prezimljavaju u vodi. Široko rasprostranjena vrsta koja se može naći u praktično svim tipovima stajaćih voda širom Palearktika. Tipičan je predstavnika naših malih stajaćih voda u nizijskom delu ali ne zaobilazi jezera u brskom i šumovitom delu Srbije, a može se naći i u plićacima sporo tekućih kanala, mrtvaja većih reka ili veštački stvorenim depresijama koje su se napunile vodom kao što su kopovi ciglana ili peska. Često se javlja u velikim brojnostima.

Click to minimize this section Details

Taxon Coleoptera
Family Dytiscidae
Species Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)
Created 2012-01-05
Modified 2012-11-07
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface