Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Camphorosma annua Pallas

Camphorosma annua Pallas

Jedno- ili dvogodišnja zeljasta biljka, obrasla dlačicama koje luče miris kamfora. Na jednoj biljci više ± poleglih, od osnova granatih, kasnije crvenih izdanaka, do 30 cm dugih. Valjkasti do linearno šiljati listovi mesnati. Cvetovi u izduženim dvopolnim klasima sa sitnim belim cvetovima: VI-IX. Obligatno halofitna vrsta izrazito ravničarskog karaktera (obligat=obveznost, navika; biljka čiji rast povećana koncentracija soli radije pospešuje nego sprečava). Raste na slatinama tipa solončak i solonjec u prirodnim mikrofragmentima, obrazujući zajednice tipa Camphorosetum annuae. Pontsko-panonskog je porekla.

Kamforika je pionirska vrsta u sukcesiji vegetacije stepskih staništa. Slatine su mozaična staništa bogata živim svetom, specifične i osetljive ekološke zajednice u kojima visoko adaptirane biljke – kao i kamforika – uspešno odolevaju većoj koncentraciji soli obrazujući gotovo monotipsku vegataciju. Kamforika je strogo vezana za slano tlo, što u praksi znači da ispod određene zaslanjenosti nije u stanju ni da proklija. Obligatne halofite dobro trpe čak i periodičnu poplavljenost slanom vodom koja bi uništila većinu drugih biljaka i veoma su važne za održavanje ovih ekosistema. Konkurentne korovske i invazivne vrste lako izguraju manje izražene halotipe (tzv. fakultativne halofite) sa manje zaslanjenih, a posebno oranjem narušenih staništa.
Kamforika je u celoj Evropi direktno ugrožena državno promovisanim i subvencionisanim projektima tzv. "rekultivacije" zemljišta ("reclamation of the land" Natura2000 Technical Report 2008 03/24 p.8) kojima se teži povećati površina pod kulturama. Nalazi se na Habitat Direktivi EU (Annex I, kao edifikator staništa tipa 1530). Začuđujuće, u Srbiji nije ni pod kakvom zaštitom, iako se navodi u mnogim studijama zaštite kao važna ugrožena vrsta.

Click to minimize this section Details

Taxon Plantae
Family Chenopodiaceae
Species Camphorosma annua Pallas
Created 2011-01-13
Modified 2013-08-28
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface