Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Prunus cerasifera Ehrh.

Prunus cerasifera Ehrh.

Trnovito, 5-8 m visoko manje drvo ili žbun. Česta vrsta u gradskim drvoredima, sade je zbog otpornosti i nezahtevnosti. Bez obzira na naziv list nije uvek crven (var. nigra, f. atropurpurea), a i plod je u divljim sortama češće žute ili svetloljubičaste boje (subsp. myrobalana). I cvet dolazi u beloj i ljubičastoj varijanti. List blago nazubljena oboda, mali (nije duži od 4 cm), na peteljci dugoj 5-30 mm. Zbog izgleda ploda zovu je i "trešnja-šljiva" (eng. Cherry-plum): plodovi su ± okruglo-jajasti i manji od onih koje poznajemo kod gajene šljive (2-3 cm), a boja im varira od crvene i narandžaste pa do nijansi drugih boja. Sazrevaju od jula do septembra. Sadrže minerale (kalijum, fosfor, magnezijum) i vitamine (A, B i C). Plodove naročito obožavaju deca, prava je zabava jesti ih čak i zelene, iako plod ni zreo nije naročito privlačnog ukusa (kašast), u narodu se koristi više za kompot i džem.

Cveta veoma rano, još za snegova, u martu, a nije retko da i više puta u sezoni, pa čak i za blagih zima (u decembru, januaru). Cvetovi su prečnika 18-25 mm (kod nekih sorti i veći, do 40-45 mm). Čašica je zelena ili crvenkasta, 8-15 mm u prečniku. Latica ima 5, ali kod hibridnih sorti može da bude i više, duge su 5-15 mm a široke 3-10 mm, ovalne ili objajaste. Cvetovi rastu u karakterističnim skupovima od dva ili tri, u isto vreme sa listanjem.
Dosta liči na gajenu sortu šljive Prunus domestica L. ssp. syriaca (sin. Prunus insititia) – trnošljiva – koju karakteriše sličan ali jarko narandžast plod.

Iako je u prirodi veoma rasprostranjena (šire je i ptice semenom pa se može pojaviti svuda) od davnina je kultivišu, danas uglavnom kao drvo ukrasnih listova (hibridi sa istočnoazijskim vrstama, npr. Prunus x blireana – japanska crvenocvetna šljiva) i kao podloga na koje se kaleme druge vrste u voćarstvu (kajsija, breskva, kruška itd.). Džanarika je poreklom iz Kavkaza i južne Azije, u Evropu su je uneli još rimljani, a u severnoj Americi se odomaćila putem kultivisanja.

Click to minimize this section Details

Taxon Plantae
Family Rosaceae
Species Prunus cerasifera Ehrh.
Created 2011-01-13
Modified 2015-06-21
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface