Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Srna je rasprostranjena u većem delu kontinentalne Evrope uključujući Veliku Britaniju i zapadnu Rusiju. Izvan Evropskog kontinenta naseljava Tursku, deo Sirije, Iraka i Irana, kao i veći deo Kavkaza. U Libanu i Izraelu se smatra izumrlom vrstom. Naseljava širok spektar staništa: od planinskih goleti i četinarskih šuma, sve do ravničarkih livada i poljoprivrednih površina. Ipak, najčešće se sreće na poluotvorenim i otvorenim terenima gde je i dostupnost hrane najveća. Alpijske i planinske populacije se tokom zimskih meseci okupljaju u krda i spuštaju u brdske i ravničarske krajeve. Visina srne varira između 65–80 cm, dužina tela 100–135 cm, a telesna masa 15–25 kg. Boja krzna ovih papkara je vrlo varijabilna: leti je najčešće žućkasto-crvene boje dok zimi dobija tamniju sivo-smeđu nijansu. Mladunci (lanad) imaju na krznu svetle pege koje ih kamufliraju i na taj način štite od napada grabljivaca. Srne menjaju dlaku dva puta godišnje, u proleće i početkom jeseni. Polni dimorfizam postoji i jasno je izražen, jer su rogovi prisutni samo kod mužjaka (srndaća). Sezona parenja zavisi od podneblja i nadmorske visine i najčešće pada u periodu jul–avgust. Ženka sledećeg proleća olani jedno ili dva laneta. Srne su isključivo biljojedi–preživari, glavna hrana su im trave, vrhovi listova i pupoljci zeljastih biljaka. Kod nas je ova vrsta prisutna u čitavoj zemlji, a tačna brojnost nije poznata.

Click to minimize this section Details

Taxon Mammalia
Family Cervidae
Species Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Created 2012-08-31
Modified 2012-08-31
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface