Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Stereonychus fraxini (De Geer 1775)

Stereonychus fraxini (De Geer 1775)

Živi na Fraxinus. Adulti izlaze iz skloništa u aprilu. Počinju intenzivno regeneraciono žderanje pupoljaka i mladih listova. Ubrzo kopuliraju. Ženke odlažu jaja na pupoljke. Larve uglavnom jedu lišće (najpre miniraju, a potom izgrizu sve ostavljajući samo nervaturu), a u poslednjem stadijumu mlade izdanke i lisne drške. Razviće larve traje oko mesec dana. U drugoj polovini maja dolazi do preobražaja u lutke, a u junu u adulte. Lutke borave u mahovini na stablu, u opalom lišću, ili na lišću na drveću. Novi adulti se dopunski hrane lišćem, ne pričinjavajući veće štete, i ubrzo se povlače u zimska skloništa (u mahovinu ili opalo lišće). U toplim predelima Evrope nalažen i na maslinama i Phyllirea variabilis. Štetočina na jasenu. Krakteriše ih izdužena rilica. Stanište pronalaze u žbunastoj vegetaciji. Hrane se malim brojem vrsta biljaka.

Click to minimize this section Details

Taxon Coleoptera
Family Curculionidae
Species Stereonychus fraxini (De Geer 1775)
Created 2012-12-13
Modified 2012-12-13
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface