Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Stelidota geminata (Say 1825)

Stelidota geminata (Say 1825)

Vrsta je poreklom iz Amerike gde je raširena od Sjedinjenih Američkih država do Brazila. Do sada registrovana u mnogim evropskim zemljama, a kod nas je prvi put zabeležena 2011. godine na zasadima jagode na nekoliko mesta u Srbiji. Smatra se da je slučajno introdukovana sa plodovima jagode i ambalažom. Glavna oštećenja izaziva odrasli insekt koji se hrani zrelim plodovima pred i tokom berbe. Oštećeni, tj. izgriženi plodovi veoma brzo propadaju i nisu za berbu. Privučen mirisom zrelih jagoda odrasli insekt doleće na plodove i izgriza ih praveći duboke rupe. Ženka jaja polaže na plodove, najčešće na već izgriženim mestima, a larve se hrane na površini i unutar ploda koji već, usled oštećenja od imaga i naseljavanja raznih patogena, počinje da truli. Odrasla larva napušta plod i u zemljištu pravi komoricu u kojoj se transformiše u lutku. Odrasli ineksti prezimljavju na raznim skrivenim mestima van zasada jagode.

Click to minimize this section Details

Taxon Coleoptera
Family Nitidulidae
Species Stelidota geminata (Say 1825)
Created 2014-05-04
Modified 2014-05-04
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface