Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Obična belouška ili vodena zmija je najčešće sretana zmija u Srbiji. Veličine je, najčešće, do 1.5 m, retko dostiže 2 m. Ženke su veće od mužjaka. Ima karakterističnu glavu sa dve svetle zaušne mrlje po kojima je dobila ime, čija boja varira od skoro bele do jarkožute, a kod melanističnih jedinki se ne vide. Zenice su okrugle, telo relativno vitko i izduženo, sa relativno dugim repom. Leđne krljušti imaju uzdužni greben, slično krljuštima ljutica. Boja leđne strane tela varira od maslinasto-zelene, preko zelenkasto-braonkaste do plavičasto-crne. Trbušna strana tela je u vidu naizmenično postavljenih crnih i belih četvorougaonih polja. Ova vrsta naseljava sve krajeve Srbije, od Panonske nizije do zone subalpske bukve na planinama. Česta je blizu vodenih staništa - jezera, reka, bara, potoka, kanala, ali se neretko sreće u oranicama, na livadama, u šumi, kao i u ljudskim naseljima. Brza je i veoma retko ujeda. Dobar je plivač. Kada je napadnuta, ispušta sekret veoma neprijatnog mirisa iz analnih žlezda. Što je jedinka veća, reakcija je burnija. Takođe, ako je ugrožena može se prevrnuti na leđa i pretvarati da je mrtva. Ova vrsta prelazi velike razdaljine i takođe učestalo strada od motornih vozila prilikom prelaska magistralnih puteva. Parenje se odgrava u proleće kada je uobičajeno da se više mužjaka nagomila oko jedne ženke. Ženka leže od 2 do, u proseku, 30 kožastih izduženih jaja, ali ponekad i mnogo više, i sakriva ih u vlažna i mračna mesta. Mladunci polnu zrelost dostižu od treće do pete godine. Ova vrsta se često hrani žabama, ali i mrmoljcima i ribama, pa i mnišolikim glodarima i malim pticama, drugim zmijama, čak i puževima golaćima. Zabeležena dužina života u prirodi je 28 godina.

Click to minimize this section Details

Taxon Herpetofauna
Family Colubridae
Species Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Created 2011-12-15
Modified 2011-12-15
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface