Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 1 of 26505 records in table Species
Now Showing 1 of 1

Current Record: Metcalfa pruinosa (Say 1830)

Metcalfa pruinosa (Say 1830)

Metcalfa pruinosa je cikada koja potiče iz severne Amerike a u Evropi je prvi put zabeležena 1979.g u Italiji, odakle se širi na ostale delove Evrope. U Srbiji je prvi put zabeležena 2006.g u park šumi Košutnjak, u Beogradu. Brojni nalazi duž puteva ukazuju na to da se širi pasivno, prevozom u vozilima, a prenosi se i u stadijumu jajeta sa sadnim materijalom. Pčelari su je namerno širili jer larve luče mednu rosu od koje pčele proizvode med.
Imago je veličine od 5,5-8mm. Mužjaci se od ženke razlikuju po jače zašiljenom kraju trbuha. Jaje je cilindričnog oblika a
ženka ga polaže u pupoljke, pukotine ili direktno u koru biljke hraniteljke. Larve se hrane drvenastim biljkama poput
platana, hrasta, lipe, tuje, vinove loze, smokve... mada su zabeležene i na nekim zeljastim biljkama. Iz jajeta se larve
ispile početkom maja, i hrane se najmlađim delovima biljke. Razviće traje oko dva meseca a larve imaju šest stadijuma.
Poslednja dva larvena stadijuma i odrasle jedinke mogu da skaču. Imago živi nekoliko nedelja i sazreva krajem leta ili
početkom jeseni. Tada noću vibracijama poziva suprotni pol na parenje. Polaganje jaja takođe obavljaju noću.
Radi kontrole broja ovih cikada u Italiju, Sloveniju i Hrvatsku je uneta osa Neodrymus typhlocybae, njen prirodni neprijatelj.
Pretpostavlja se da je u Srbiju zajedno sa M. pruinosa stigla i ova osa.

Click to minimize this section Details

Taxon Hemiptera
Family Flatidae
Species Metcalfa pruinosa (Say 1830)
Created 2011-12-27
Modified 2018-02-23
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface