Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 6665 of 26505 records in table Species
Now Showing 12 of 6665

Current Record: Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

D.t. 43-55 cm. Rasprostranjena je u većem delu Evrope, delovima centralne i zapadne Azije, Bliskog Istoka, Male Azije i severne Afrike. Selica je koja zimu provodi u podsaharskoj Africi i Indiji. Naseljava močvare, bare, plavna područja reka, tršćake na ribnjacima i kanalima i druga vlažna staništa okružena otvorenim ili poljoprivrednim područjima, najčešće u nizijskim predelima. Gnezda gradi u trsci ili drugoj visokoj priobalnoj vegetaciji. Hrani se različitim vrstama manjih sisara, ptica, gmizavaca i vodozemaca, a povremeno jede leševe. Ugrožava je gubitak staništa, trovanje pesticidima, uništavanje tršćaka u kojima se gnezdi i stradanje na seobi. U Srbiji je redovna gnezdarica, čija se populacija procenjuje na 260-320 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).

Click to minimize this section Details

Taxon Aves
Family Accipitridae
Species Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Created 2012-08-31
Modified 2012-08-31
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface