Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 6665 of 26505 records in table Species
Now Showing 14 of 6665

Current Record: Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

D.t. 76-92 cm. Rasprostranjen je u većem delu istočne, centralne i severne Evrope, kao i velikom delu severne i centralne Azije. Uglavnom je stanarica. Naseljava strme morske obale, priobalje velikih jezera i plavne podučja oko velikih reka, uglavnom u ravničarskim predelima. Gnezda gradi na visokom drveću (najčešće u očuvanim plavnim šumama) ili na stenama uz morske obale. Hrani se različitim vrstama riba, vodenih ptica (liske, patke i dr), sisara srednje veličine, a redovno se hrani i mrtvim životinjama (naročito zimi). Ugrožen je zbog nestajanja staništa (isušivanje vlažnih područja i narušavanje šumskih ekosistema), smanjenje izvora hrane, trovanja pesticidima i povremenog ilegalnog ubijanja i krađe jaja. U Srbiji je redovna gnezdarica u ravničarskim delovima zemlje, čija se populacija procenjuje na 104-112 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).

Click to minimize this section Details

Taxon Aves
Family Accipitridae
Species Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Created 2012-08-31
Modified 2012-08-31
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface