Species tab allows an overivew of the list of species from BioRaS database that have occurence data. You can browse species or sort it by clicking the column names in the table header.

You can also search through species with more options using the "find" tab. The detailed informations about each species could be found by clicking on the "details" tab or on any of particular species from the list. All of the tables are interconnected, so that within species details you can access other tabs (eg. Occurence or Pictures if present).

This Record
Found 6683 of 26505 records in table Species
Now Showing 10 of 6683

Current Record: Aquila heliaca Savigny, 1809

Aquila heliaca Savigny, 1809

D.t. 70-83 cm. Rasprostranjen je u delovima istočne, jugoistočne i centralne Evrope, kao i u većem delu centralne Azije i delovima Male Azije. Odrasle ptice su uglavnom stanarice, dok se mladunci najčešće sele ili lutaju tokom zimskog perioda. Naseljava stepska i šumostepska staništa na različitim nadmorskim visinama, a prisutan je u mozaičnim popljoprivrednim područjima. Gnezda gradi na drveću, u novije vreme povremeno na dalekovodnim stubovima. Hrani se uglavnom sisarima i pticama srednje veličine (tekunica, hrčak, zec, vrane, golubovi i sl), dok zimi rado jede leševe krupnih životinja. Ugrožen je zbog nestajanja pogodnih staništa, ilegalnog ubijanja i krađe jaja, trovanja pesticidima i stradanja tokom seobe. U Srbiji je malobrojna gnezdarica na nekoliko lokaliteta u Vojvodini, sa populacijom od 3-4 gnezdeća para (Puzović et al 2009).

Click to minimize this section Details

Taxon Aves
Family Accipitridae
Species Aquila heliaca Savigny, 1809
Created 2012-08-31
Modified 2012-08-31
Development of this site was supported by
Netherlands Embassy in Belgrade during 2011. and 2012.
(c) 2015 All rights reserved
BioRaS viewer is powered by Xataface